Oppføring av hus

Din boligdrøm kan begynne i dag

Ring oss for å avtale et møte. På ditt første møte med oss vil vi kunne utarbeide et tilbud med tegninger, pris og beskrivelse – basert på dine innspill. I tillegg kan vi avtale et tidspunkt for befaring av tomten, slik at vi kan bli enige om hva tilbudet skal omfatte. Vi kan vise deg mange eksempler på hus som ikke er med i husboken – slik at du kan finne det huset du drømmer om. Du kan også bestille huskatalog her

Tomtebefaring - Det første store skrittet

Ditt drømmehus skal passe perfekt på din drømmetomt. En grundig tomtebefaring gir deg mye. Først bør du forsøke å se for deg drømmehuset plassert på tomten. Sjekk mål, utsikt og lignende. Ta gjerne noen bilder, og bruk Mesterhus sin boligplanlegger for å se hvordan ditt hus vil se ut på din tomt.

Tegning og tilbud

Et par uker etter tomtebefaring med oss, er det på tide å møtes igjen, denne gangen for gjennomgang av tegninger, priskalkyle og leveranse. Les leveringsbeskrivelsen grundig. Avtal et nytt møte for gjennomgang av forandringer når du har studert papirene. Spør oss om å få brosjyren «Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som er boligkjøper eller boligbygger». Her gir vi deg best mulig informasjon om de valg og muligheter du har når du bygger et Mesterhus.

Kontraktsmøtet

I kontraktsmøtet gjennomgår vi tegninger, priser, kontrakt og leveringsbeskrivelse. Spør oss om alt du lurer på! I Mesterhus følger vi de strenge kravene i Bustadoppføringslova. Det betyr at du får en skriftlig kontrakt utarbeidet i samarbeid med Forbrukerrådet. Du får også en detaljert beskrivelse av hva som inngår i kontrakten, samt bankgaranti som sikrer oppfyllelse av kontrakten. Her kan du lese mer om Forbrukerrådets tips om hva en kontrakt bør inneholde: forbrukerradet.no. Alle kontrakter inngås med oss – som den lokale Mesterhus-Byggmesteren.

Huset bygges på papiret

Før noe kan bygges, må vi utarbeide arbeidstegninger, tekniske beregninger, detaljer og material-lister. Dette er en oppgave vi er behjelpelig med.

Oppstartsmøte

Når byggesøknaden er godkjent og byggingen skal i gang, er det vanlig med et oppstartsmøte. Vi vil gjennomgå en sjekkliste for å forsikre oss om at det som er avtalt eller skal avklares, faktisk blir avtalt. Dere vil nå få møte byggeleder eller kontaktperson for dere under hele byggeprosessen. Finansieringen skal også være avklart.

Grunnmuren er grunnlaget for et problemfritt hus

Å bygge grunnmur kan man ta hånd om selv, eller overlate til oss. Skal du stå for arbeidet, anbefaler vi å bruke et godkjent firma hvis du ikke selv har nødvendig kompetanse. Husk at grunnmuren må være helt nøyaktig både i plan og høyde. Den skal kontrolleres grundig før vi går i gang med å bygge huset.

Råbygget. Det ligner huset ditt.

Kan man gjøre noe selv? Er du fingernem selv, bør du høre med oss hva du har lov til å gjøre på egenhånd.

Tid for overtagelse. Det ble som avtalt.

Før du tar huset i bruk gjennomfører vi en formell overtagelsesforretning med skriftlig protokoll, slik at du kan være sikker på du har fått det du er blitt lovet. Etter en felles befaring av det ferdige huset, fører vi en protokoll som påpeker eventuelle mangler og tidsfrist for utbedring av disse. Når du har betalt, overtar du nøklene, og huset er ditt. Etter overleveringen har du en garantiperiode på fem år. For denne perioden har vi som byggmester stilt sikkerhet i form av en bankgaranti. Ett år etter innflyttingen foretar vi en garantibefaring i huset for å være sikre på at du er fornøyd og at alt virker som det skal. Hos oss kommer tryggheten først.

Velkommen til ditt nye hjem!

Kontakt oss
© HPH Byggentreprenør AS
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram