Slevik Terrasse

35 boligtomter ute for salg i spennende beliggenhet.

Feltet utvikles av Kniplefjellet Eiendom og 15 av 33 tomter er solgt pr. 30.10.2018

Følg utviklingen på Langgård Søndre, eller vår Facebook Side.

Leiligheter kommer også snart for salg på tomt 1, 2 og 37.

 

Det er Foss & Co som står for salget av tomter.