Referanser

Slevik Terrasse, Fredrikstad

  • Boligfelt med 34 eneboligtomter og 18 eneboliger i rekke
  • Totalentreprise
  • Eiendomsutvikler: Kniplefjellet Eiendom AS

 

Roligheten, Gamle Isevei Sarpsborg

  • Boligfelt bestående av 170 bo enheter. Leiligheter og rekkehus.
  • Totalentreprise
  • Eiendomsutvikler: Gamle Isevei Eiendom AS

 

Nesveien Hafslundsøy, Sarpsborg

  • 10 stk 4-manns boliger
  • Totalentreprise
  • Eiendomsutvikler: N-Eiendom AS

 

Ratunet, Rygge

  • 25 stk leiligheter i rekke
  • Totalentreprise eks grunnarbeider
  • Eiendomsutvikler: Herde Bolig AS

 

Sparebankgården, Sarpsborg

  • Ombygging fra næring til 31 stk boenheter
  • Totalentreprise
  • Eiendomsutvikler: Estatec AS

 

Steinerskolen Fredrikstad

  • Nytt skolebygg, ca 480 m²
  • Totalentreprise
  • Eiendomsutvikler: Steinerskolen