Radon

Ny lov fra 1. januar 2014

Den nye strålevernforskriften stiller krav om at alle skoler og barnehager(offentlige og private) skal ha så lave radonverdier som det praktisk er mulig, og årsmiddelverdiene skal alltid være under 200 Bq/m³ luft. I tillegge skal radonreduserende tiltak alltid iverksettes dersom årsmiddelverdiene overstiger 100 Bq/m³ luft.

NB! Denne forskriften omfatter også boliger hvor eier ikke bor eller oppholder seg, typisk eksempel er utleiebolig/utleieenhet.

Bestemmelsene trer i kraft fra 1. januar 2014.

Strategi for å redusere radoneksponering i Norge

Statens strålevern har i 2009 vedtatt å endre sine anbefalinger for radon. Strålevernet anbefaler nå at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m³ luft.

Strålevernet fremhever at tiltak også kan være aktuelt under 100 Bq/m³ luft dersom man med enkle tiltak kan få radonnivået vesentlig lavere.

Videre anbefaler Strålevernet nå at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m³ luft.

Strålevernet vurderer at bygninger som arbeidsplasser, skoler, barnehager, forretningsbygg og utleieboliger bør pålegges å ha forsvarlige radonnivåer gjennom regelverk.

Strålevernets overordnede mål er en betraktelig reduksjon i antallet lungekrefttilfeller fra radoneksponering i Norge. For å nå dette målet har Strålevernet nå valgt en strategi der radonkonsentrasjonene i alle typer bygninger og lokaler i Norge skal være så lav som praktisk mulig og under gitte maksimumsgrenseverdier.

Vi er godkjent som både rådgivende og utførende innen måling og utbedring.

Ta kontakt med oss for befaring, måling og pris for utbedring!