Slevik Terrasse

35 boligtomter ute for salg i spennende beliggenhet.

Feltet utvikles av Kniplefjellet Eiendom og 14 av 35 tomter er solgt pr. 30.10.2018

Følg utviklingen på Langgård Søndre. Leiligheter kommer også snart for salg på tomt 1, 2 og 37.

 

Det er Foss & Co som står for salget av tomter.

 

 

 

 

Følg med…….