Slevik Terrasse

35 boligtomter kommer for salg våren 2017

Forventet byggestart: Høsten 2017

 

Følg med…….